องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ร่วมกับ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ดำเนินการกำจัดวัชพืชผักตบชวา ณ ห้วยโมงบริเวณบ้านโคกถ้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำโมง

406

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง มอบหมายให้ทีมงานซ่อมสร้าง อบต.น้ำโมง ร่วมกับ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง เข้าดำเนินการกำจัดวัชพืชผักตบชวา ณ ห้วยโมงบริเวณบ้านโคกถ้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เพื่อเปิดทางน้ำไหล และปรับภูมิทัศน์บริเวณห้วยโมงให้สวยงาม และสะอาดมากขึ้น