องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง กำจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ ห้วยโมงบริเวณบ้านโคกถ้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำโมง

243

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง มอบหมายให้ทีมงานซ่อมสร้าง อบต.น้ำโมง นำทีมโดย นายวรวุฒิ  สิงห์นิล รองปลัด อบต.น้ำโมง เข้าดำเนินการกำจัดวัชพืชผักตบชวา ณ ห้วยโมงบริเวณบ้านโคกถ้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เพื่อเปิดทางน้ำไหล และปรับภูมิทัศน์บริเวณห้วยโมงให้สวยงาม และสะอาดมากขึ้น