องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง และหมู่ที่ 10 บ้านสว่าง ตำบลน้ำโมง

212
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 13:30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง และหมู่ที่ 10 บ้านสว่าง ในการนี้ นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.น้ำโมง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ เข้าร่วมประชุม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ค่ะ/ครับ