องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ร่วมประชุม​รับฟังการแก้ไขปัญหา​และนำเสนอ​ปัญหา​เกี่ยวกับ​โครงการ​กรมชลประทาน​,ห้วยโมง,ห้วยลาน และผู้ใช้น้ำเพื่อให้เกิดผล​ประโยชน์​มาก​ที่สุด

163
เมื่อวันพุธ ที่ 22 มี​นา​คม​ 2566​ เวลา​ 13.00.น​ – 16.00.น นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง มอบหมายให้ นายแดง บุญยืน รองนายก อบต.น้ำโมง เข้าร่วมประชุม​ รับฟังการแก้ไขปัญหา​และนำเสนอ​ปัญหา​เกี่ยวกับ​โครงการ​กรมชลประทาน​/ห้วยโมง/ห้วยลาน/ผู้ใช้น้ำเพื่อให้เกิดผล​ประโยชน์​มาก​ที่สุด​ระหว่าง​ ต.น้ำ​โมง​/ต.กองนาง/ต.โคก​คอน​/ต.โพธิ์ตาก/ต.โพนทอง​ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ค่ะ/ครับ