องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ลงพื้นที่บ้านผู้พิการ ตรวจวัสดุบ้านผู้พิการ พ.ศ. 2566

222
เมื่อวันพุธ ที่ 12 เมษายน 2566 นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง มอบหมายให้ นายแดง บุญยืน รองนายก อบต.น้ำโมง พร้อมด้วย ทีมงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ ลงพื้นที่บ้านผู้พิการ ตรวจวัสดุบ้านผู้พิการ ค่ะ/ครับ