องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ลงพื้นที่ปลูกไม้ผลและพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ในโครงการหนองแวงมีรักปลูกผักกินเอง และโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ในพื้นที่บ้านสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำโมง

188
เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ปลูกไม้ผลและพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ในโครงการหนองแวงมีรักปลูกผักกินเอง และโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ในพื้นที่บ้านสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำโมง โดยมี นายนวน โทบุตร นายอำเภอท่าบ่อ, คณะกรมปกครองอำเภอท่าบ่อ, ส.จ.เอกรัฐ อินทร์รอด, พัฒนาชุมชนอำเภอท่าบ่อ, เกษตรอำเภอท่าบ่อ, ภาคีเครือข่ายใน12หมู่บ้าน ตำบลน้ำโมง และคณะทำงานของหมู่บ้านร่วมปลูกไม้ผลและพืชผักสวนครัวฯ ณ บ้านสว่าง หมู่ที่ 10 ค่ะ/ครับ