องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนขยะรีไซเคิล ตำบลน้ำโมง

175

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนขยะรีไซเคิล ตำบลน้ำโมง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ค่ะ/ครับ