องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมงร่วมกับอำเภอท่าบ่อ ประชุมเตรียมความพร้อมให้การต้อนรับ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

183
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมให้การต้อนรับ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) โดยมี นายนวน โทบุตร นายอำเภอท่าบ่อ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากส่วนราชการ สมาชิกสภา อบต.น้ำโมง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง