องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกองทุนขยะรีไซเคิล ตำบลน้ำโมง

184

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง โดย นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ปลัด อบต.น้ำโมง จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกองทุนขยะรีไซเคิล ตำบลน้ำโมง