องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ลงพื้นที่กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำภายในลำห้วยโมง ณ บริเวณสะพานบ้านสามขา ตำบลน้ำโมง

142
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง โดย นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วย รองนายก อบต.น้ำโมง, รองปลัด อบต.น้ำโมง, พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำภายในลำห้วยโมง ณ บริเวณสะพานบ้านสามขา ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เพื่อเปิดทางน้ำไหลได้สะดวกยิ่งขึ้น