องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ต้อนรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าสำนักปลัด สู่ครอบครัว อบต.น้ำโมง

208
วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2566 ต้อนรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าสำนักปลัด สู่อบต.น้ำโมง
นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ จ้างเหมาบริการ ร่วมต้อนรับข้าราชการเข้าปฏิบัติราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง 1. นายกรรตชนนฑ์ นามวงศา ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 2. นางอรุชา นามวงศา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ยินดีต้อนรับข้าราชการทั้ง 2 ท่าน สู่ครอบครัวองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง อย่างเป็นทางการ ค่ะ/ครับ