องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ประชุมปรึกษาหารือ และจับฉลากแบ่งสายแข่งเรือ โครงการสืบสานประเพณีแข่งเรือ ประจำปีงบประมาณ 2567

220
วันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ปลัด อบต.น้ำโมง, รองปลัด อบต.น้ำโมง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ทั้ง 12 หมู่บ้าน ร่วมประชุมปรึกษาหารือ และจับฉลากแบ่งสายแข่งเรือ (โครงการสืบสานประเพณีแข่งเรือ ประจำปีงบประมาณ 2567) โดยมี นายศิระ ศรีชมภู สมาชิกสภาอบจ.หนองคาย เขต 2 อำเภอท่าบ่อ เข้าร่วมประชุม… ณ ห้ององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ค่ะ/ครับ