องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ลงพื้นที่มอบถังขยะมูลฝอย ให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลน้ำโมง ทั้ง 12 หมู่บ้าน

189
เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2566
#องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง โดย นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ งานสาธารณสุข อบต.น้ำโมง ลงพื้นที่มอบถังขยะมูลฝอย ให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลน้ำโมง ทั้ง 12 หมู่บ้าน ค่ะ/ครับ