องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ขอประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อกฏหมายและแนวทางเกี่ยวกับการจัดเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

35

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ขอประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อกฏหมายและแนวทางเกี่ยวกับการจัดเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง และบุหรี่ไฟฟ้า ผู้ปฏิบัติงานในสถานีบริการเชื้อเพลิง และประชาชนที่ใช้บริการในสถานีบริการเชื้อเพลิง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฏหมายต่อไป สามารถสแกนรายละเอียดเพิ่มเติมที่ QR Code ด้านล่างค่ะ