อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง

339

วันที่ 22 – 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564