เจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลและรับสมัครสมาชิกใหม่ ภายใต้โครงการกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิลตำบลน้ำโมง ประจำเดือน กันยายน 2563

646