แจ้งข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงาน ส่งผลงานเพื่อคัดเลือกเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

42
แจ้งข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมงขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงาน ส่งผลงานเพื่อคัดเลือกเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้-31 มีนาคม 2567
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแบบเสนอประวัติและผลงานได้จาก QR Code
สอบถามเพิ่มเติม โทร 042-414713 (ในวันเวลาราชการ)