แจ้งหมดเขตเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

304

ประชาสัมธ์!!! กำหนดระยะเวลาชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 นี้นะคะ และการคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีชำระเกินกำหนด ดังนี้ค่ะ