แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวตำบลน้ำโมง “วัดโคกสว่าง(วัดหลวงพ่อบุญเย็น)/หนองหวายฟิชชิ่งปาร์ค/บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง”

218