แหล่งท่องเที่ยวตำบลน้ำโมง “บุญผะเหวดฟังเทศน์มหาชาติ”

827

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายจัดโครงการสืบสานประเพณีบุญผะเหวดฟังเทศน์มหาชาติประจำปี2563 ณ.วัดโคกสว่างบ้านหนองแวง ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย