แหล่งท่องเที่ยวตำบลน้ำโมง “บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง”

663

พักผ่อนหย่อนใจไปพร้อมๆ กับเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียงที่ บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง ตั้งอยู่บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จ.หนองคาย ของเรานี่เอง  แหล่งท่องเที่ยวที่เราจะได้ทั้งความสนุกสนานและความรู้ในคราวเดียวกัน