โครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ห้วยโมงบริเวณบ้านโคกถ้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำโมง

253

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ได้จัดกิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ห้วยโมงบริเวณบ้านโคกถ้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำโมง และมอบธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ ให้กับผู้นำชุมชน และมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย(ไฟไหม้บ้าน) โดยมี นายนวน โทบุตร นายอำเภอท่าบ่อ นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมคณะผู้บริหาร ส่วนราชการ ทต.กองนาง ทม.ท่าบ่อ คบ.ห้วยโมง นพค.25 อำเภอท่าบ่อ กำนันตำบลน้ำโมง ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.น้ำโมง และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม กำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อให้บริเวณดังกล่าวมีความสะอาดมากขึ้น