โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

269
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดโครงการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เป็นประธาน… พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ปลัด อบต.น้ำโมง, หัวหน้าสำนักปลัด, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, ข้าราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่, รพ.สต.บ้านท่าสำราญ, รพ.สต.น้ำโมง,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, อสม.,ชรบ. ส.อบต. ทั้ง 12 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมประชาคมฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ค่ะ/ครับ