โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

223

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ได้จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมี นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.น้ำโมง ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง โรงเรียนบ้านท่าสำราญ และโรงเรียนบ้านหนองแวง เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง