โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

275

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง โดย นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม พ.ศ.2565 ซึ่งเป็น กิจกรรม หนึ่งครัวเรือน หนึ่งอถล. หนึ่งถังขยะเปียก ในการนี้ นายนวน โทบุตร นายอำเภอ พร้อมด้วย นายเอนก บุระพวง ปลัดอาวุโสอำเภอท่าบ่อ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง