โครงการฝึกอบรม การกดจุดฝ่าเท้าให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ปีงบประมาณ 2566

211
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566 นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรม การกดจุดฝ่าเท้าให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ โดยมี คณะผู้บริหาร อบต.น้ำโมง, ปลัด อบต.น้ำโมง, รองปลัด อบต.น้ำโมง คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ค่ะ/ครับ
สนับสนุน โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำโมง