โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ 2565

270

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี และไดโนเสาร์ จังหวัดหนองบัวลำภู