โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลน้ำโมง

238
วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลน้ำโมง โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายนวน โทบุตร นายอำเภอท่าบ่อ นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง และประชาชนชาวตำบลน้ำโมง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ ณ วัดโคกสว่าง บ้านหนองแวง ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย