โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชน

155
วันที่ 15 กันยายน 2566 พลโท จเรศักดิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา (หัวหน้าคณะเดินทาง) พร้อมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน โดยมี นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายนวน โทบุตร นายอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ นางศิริพร ขนุนใหญ่ รองนายกอบต.น้ำโมง นายแดง บุญยืน รองนายก อบต.น้ำโมง นางอุไล ชัยแสง เลขานุการนายก อบต.น้ำโมง ส.ต.ท.ชวลิต ชัยวี ปลัด อบต.น้ำโมง เข้าร่วมโครงการฯ ณ วัดโคกสว่าง บ้านหนองแวง ตำบลน้ำโมง