โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

711

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนบน)

ณ วัดโคกสว่าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย