โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

313
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง โดย นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ร่วมกับ อบจ.หนองคาย ในการนี้ ดร.ยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายศิระ ศรีชมภู สมาชิกสภาอบจ.หนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิด… ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง
กิจกรรมในครั้งนี้ อบจ.หนองคาย ร่วมสนับสนุบงบประมาณ จำนวน 120,000บาท
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ขอขอบคุณทุกๆภาคส่วนเป็นอย่างสูง ที่ทำให้การจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณค่ะ/ครับ