โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

227
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง โดย นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ร่วมกับ อบจ.หนองคาย
โดยมี นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช รองนายกอบจ.หนองคาย พร้อมด้วย นายศักดิ์ดา จันทรสุวรรณ ที่ปรึกษานายก อบจ.หนองคาย และนายศิระ ศรีชมภู สมาชิกสภาอบจ.หนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิด… ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง กิจกรรมในครั้งนี้ อบจ.หนองคาย ร่วมสนับสนุน งบประมาณ จำนวน 100,000 บาท