โครงการสืบสานประเพณีแข่งเรือ ประจำปีงบประมาณ 2563

458

ดร.สมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ท่านชวลิต ศรีตะบุตร เลขาฯ และท่าน สจ.ศิระ ศรีชมภู เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณีแข่งเรือ ประจำปีงบประมาณ 2563

👉 ณ แหล่งน้ำสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง