โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลานพร้อมอาคารประกอบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

260

วันที่ 6 กันยายน 2565 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลานพร้อมอาคารประกอบ (แก้มลิงห้วยลานพร้อมอาคารประกอบ) พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย