โครงการห่วงใย ใส่ใจผู้พิการ ประจำปี 2565

263

วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 ศูนย์บริการคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดโครงการห่วงใย ใส่ใจผู้พิการ ประจำปี 2565 ในการนี้ นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง