โครงการออกสำรวจปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

247
งานจัดเก็บพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ออกพื้นที่สำรวจปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 14-24 พฤศจิกายน 2565 ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำโมง