โครงการ “มอบไออุ่นจากใจ สู่ผู้ประสบภัยหนาว” ประจำปีงบประมาณ 2565

369
วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564
พิธีมอบผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการ “มอบไออุ่นจากใจ สู่ผู้ประสบภัยหนาว” ประจำปีงบประมาณ 2565 มอบโดย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นายอำเภอท่าบ่อ และกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ณ ศาลาวัดโคกสว่าง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำโมง โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายร่วมกับสถานีกาชาดที่1จังหวัดสุรินทร์ร์