โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ณ บ้านทุ่ม หมู่ที่ 3 ประจำปี 2565

289

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 256  นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.น้ำโมง ดำเนินการโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ณ บ้านทุ่ม หมู่ที่ 3