โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ณ บ้านฝาง หมู่ที่ 4 ประจำปี 2565

228

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.น้ำโมง ดำเนินการโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ณ บ้านฝาง หมู่ที่ 4