ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง และขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุข มีโชคลาภเงินทอง เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานอาชีพ

261
วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง นำโดย นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั้วไป พนักงานจ้างเหมา ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ อบต.น้ำโมง เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง และขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุข มีโชคลาภเงินทอง เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานอาชีพ