379
นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง มอบหมายให้ งาน​ป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย ดำเนินการอำนวยความสะดวก โครงการป้องกันและลด​อุบัติเหตุ​ทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์​ 2565 “7 วันอันตราย”​”สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ระหว่างวันที่​ 11 เมษายน​ ​2565 ถึงวันที่​ 17 เมษายน​ 2565​ โดยมีพนักงาน เจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อปพร.อบต.น้ำโมง ดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ​ หน้าองค์​การบริหาร​ส่วนน้ำโมง