กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ณ บ้านอุ่มเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโมง

189
วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.น้ำโมง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม โดยมี นายนวน โทบุตร นายอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วย ปลัดอาวุโสอำเภอ ปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ปลัดอำเภองานป้องกัน หัวหน้าส่วนราชการ ประมงอำเภอ เกษตรอำเภอท่าบ่อสนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองคาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผรส. สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล สมาชิก อบต. อสม. และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลน้ำโมง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ณ บ้านอุ่มเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโมง