โครงการสืบสานประเพณีแข่งเรือ ประจำปี 2565

221
วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง โดย นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดโครงการสืบสานประเพณีแข่งเรือ ประจำปี 2565 ร่วมกับอบจ.หนองคาย โดยมี นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช รองนายกอบจ.หนองคาย พร้อมด้วย นายศิระ ศรีชมภู สมาชิกสภาอบจ.หนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิด… ณ แหล่งน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง