กิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

223
เมื่อวันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริการ พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2566 เพื่อขอรับพร เพื่อเป็นสิริมงคลสืบต่อไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ค่ะ/ครับ